6 av 10 hushåll räknar med höjd boränta

Publicerad: 1 oktober, 2019 Myntstaplar i olika höjd som blir större och större med små miniatyrhus på och en hand som flyttar på ett mynt från minsta stapeln

Det är viktigt att ha med en räntehöjning i den privatekonomiska kalkylen. Bäst på att planera sin ekonomi är yngre personer i åldern 20 till 34 år. Foto: INDz/Shutterstock.com

En undersökning gjord av TNS Sifo visar att 60 procent av svenska folket har räknat på en högre boränta och hur det skulle påverka dem. 45 procent uppger att de har gjort upp en budget för sin privatekonomi, skriver SBAB i ett pressmeddelande.

SBAB har genom TNS Sifo tagit fram information om hur svenska folket ser på räntan i framtiden. Undersökningen visar att 60 procent har räknat med en högre boränta och 45 procent har budgeterat för högre ränta. I samma undersökning som gjordes 2017 svarade 61 procent att dde hade räknat på en högre boränta och 48 procent hade gjort en budget.

Enligt de flesta bedömare var botten för boräntorna hösten 2017 och man var eniga om att boräntorna inte skulle kunna sänkas ytterligare. Några av kommentarerna då var att man med stor sannolikhet hade sett botten på boräntorna.

Yngre är bättre på att planera sin ekonomi

Enligt SBAB:s boendeekonom, Claudia Wörmann, är det mycket positivt att undersökningen visar att det är så många som 6 av 10 som har räknat på hur en höjd ränta kan påverka deras ekonomi.

Det är i princip lika många som under 2017. För att vara förberedd är det bra att ha koll och göra upp en budget för att se hur en räntehöjning kan påverka den egna ekonomin. Det minskar dessutom stressen och gör att man är beredd den dagen då räntorna höjs.

De som är bäst på att räkna på en höjd ränta och hur det påverkar privatekonomin är yngre personer. Enligt undersökningen var det hela 69 procent i åldern 20 till 34 år som hade räknat på vad en räntehöjning skulle innebära för deras ekonomi.

54 procent saknar budget som inkluderar en räntehöjning

Enligt Claudia Wörmann kan det bero på att yngre människor på bostadsmarknaden har en mer känslig ekonomi. De är i början av sitt yrkesliv och har kanske precis köpt sin bostad. Det krävs planering för att få livet att gå ihop.

I undersökningen framgår det också att hela 54 procent av hushållen inte har gjort någon budget, något som Claudia Wörmann har reagerat över. De som inte har gjort en budget bör i alla fall gå igenom hur mycket pengar som kommer in till hushållet och vilka utgifter man har under en eller ett par månader.