Användarvillkor

§1 Lagring av personuppgifter

Låneförmedlare.nu varken lagrar eller sparar uppgifter som rör besökarnas person. På sidan rekommenderar vi ett antal tjänster från olika aktörer. Väl på deras sida är det deras villkor kring personuppgifter som gäller. Låneförmedlare.nu tar inte kreditupplysningar, utan rekommenderar endast andra aktörer som gör det.

§2 Om en konflikt uppstår

Låneförmedlare.nu kan inte hållas ansvariga för om en konflikt uppstår med någon aktör som hittas genom hemsidan. Avtalen mellan besökaren som använder vår tjänst och aktören han eller hon skickas till har Låneförmedlare.nu ingen roll i. Om en tvist eller skador har uppkommit till följd av ett ingått avtal mellan besökare och rekommenderad aktör, vare sig det handlar om ett lån eller någon annan typ av överenskommelse, kan Låneförmedlare.nu inte utkrävas ansvar. Eventuell ersättning till någon av tvistande parter är inget som Låneförmedlare.nu kan krävas utbetala.

Låneförmedlare.nu förmedlar lån. Du som privatperson med stora skulder avrådes från att ingå i ett avtal, oavsett aktör, vars kriterier du inte kan uppfylla. I händelse av en svårare tvist bör juridisk hjälp anlitas.

Informationen som publiceras på Låneförmedlare.nu ansvarar vi för. Det här inkluderar det som kommuniceras direkt till den som använder sig av sidan. Vi uppmanar besökarna att endast se informationen publicerad på Låneförmedlare.nu som råd. Texterna kan innehålla felaktigheter.

§3 Förändring i villkoren

Det är upp till den som använder sig av Låneförmedlare.nu att försäkra sig om att han eller hon är uppdaterad med användarvillkor som gäller vid tidpunkten för besöket. Villkoren kan förändras, vilket vi förbehåller oss rätten att göra.