Bolåneaktörerna ställer olika krav på kunderna

Publicerad: 23 april, 2019 miniatyrhus, nyckel och miniräknare på ett kontrakt

Den som vill ta bolån för att köpa en bostad kan få olika besked beroende på vilken bank man vänder sig till. Foto: AB Visual Arts/Shutterstock

Kraven för att få ta bolån skiljer sig åt mellan olika banker och andra bolåneaktörer. SvD Näringsliv skriver att bankerna bland annat har olika skuldkvotstak och olika syn på ifall lånetagaren ska ha sålt sin gamla bostad innan de får låna pengar till en ny.

Åtta banker och bolåneinstitut har svarat på en enkätundersökning från SvD som handlar om bolån. Resultatet visar att hushåll som behöver låna pengar till en ny bostad kan ställas inför mycket olika villkor beroende på vilken bank eller vilket bolåneinstitut de vänder sig till.

Frågorna i enkäten handlade om vilken ränta som lånetagaren behöver klara, den så kallade kalkylräntan, och andra krav gällande skuldkvoten, det vill säga förhållandet mellan hushållets skulder och inkomster.

Vissa banker ställer högre krav på skuldkvoten

För att få ta bolån kräver de flesta bankerna att kunderna ska klara en ränta på 7 procent. De som sticker ut ur mängden är Handelsbanken och Skandia, där kalkylräntan ligger på 7,5 procent.

Hos de flesta banker räcker det med att hushållet klarar att uppfylla det skärpa amorteringskravet, som innebär att hushåll som lånar minst 4,5 gånger mer än sin bruttoinkomst ska betala tillbaka en procentandel mer varje år än tidigare. Men några banker ställer också krav utöver detta på skuldkvoten.

Danske bank och SBAB har satt ett skuldkvotstak på 5,5 gånger inkomsten före skatt, medan Länsförsäkringar har satt taket vid 5 gånger inkomsten före skatt. Tanken med skuldkvotstaket är att kunderna inte ska låna mer pengar än de klarar av att betala tillbaka.

Oftast behöver den gamla bostaden säljas före hushållet kan ta lån

Ifall hushållet ska ha sålt den tidigare bostaden för att få ta bolån skiljer sig också mellan olika bolånsinstitut. Länsförsäkringar ställer ett sådant krav, medan de andra bankerna i undersökningen inte har den ordningen som villkor för lån.

Däremot finns det krav på att kunder som köper ny bostad före de säljer sin gamla måste ha möjlighet att hantera kostnader för dubbla boenden. Det innebär att det i praktiken ändå blir så att de flesta kunder behöver sälja först innan de kan få ta bolån.