Cookies

Genom att cookies används på Låneförmedlare.nu kan ditt besök upplevas mer användarvänligt. Den här typen av lagrad information är till fördel för både Låneförmedlare.nu och den som använder sig av sidan. För besökaren blir användarupplevelsen bättre, medan det gör det möjligt för oss att samla information och på det sättet förbättra sidan.

I webbläsaren du använder kan du välja att stänga av cookies ifall du inte tillåter att det används. Om du dock inte har gjort detta likställs det med att du har gett ditt godkännande att Låneförmedlare.nu använder cookies.

Informationen som cookies samlar in

En cookie är en liten fil med text som skickas från en webbplats du besöker till webbläsaren du använder. Webbläsaren lagrar sedan den här informationen, antingen tillfälligt eller under en längre tid. Informationen talar till exempel om ifall du är en förstagångsbesökare eller om du har varit inne på sidan vid ett tidigare tillfälle.

Det kan även finnas information kring de inställningar och val som du har gjort på sidan. Ett exempel på det är val av språk. Genom att din språkpreferens har lagrats i textfilen behöver du inte ange, på nytt, vilket språk du vill läsa sidan på vid nästa besök.

Typer av cookies

Det finns permanenta och temporära cookies och begreppet ”cookies” är ett samlingsbegrepp för dessa. Det som skiljer typerna åt är främst hur länge textfilen lagras i din webbläsare.

Temporära cookies

Temporära cookies sparas endast under den tid som besökaren använder webbplatsen. När den som besöker sidan stänger ner sin webbläsare eller besöker en annan sida raderas dessa cookies.

Permanenta cookies

Permanenta cookies lagras i webbläsaren under en längre period. I fall då en användare åter besöker Låneförmedlare.nu kommer information från cookien att hämtas. Permanenta cookies lagras till det tillfälle då den slutar att gälla, tills cache-minnet i webbläsaren raderas eller tills att en annan cookie skriver över den. Låneförmedlare.nu använder sig av permanenta cookies för att samla information gällande besökarnas användning av sidan och för att hitta problem som behöver åtgärdas.

Varför använder Låneförmedlare.nu cookies?

Syftet med användningen av cookies är att förbättra användarupplevelsen. Det handlar till exempel om att kunna upptäcka och rätta till felaktigheter och problem på ett mer effektivt sätt. Det handlar också om att den användare som återvänder till sidan ska visas mer relevant information och kunna navigera på sidan enklare. Andra skäl till att cookies används på Låneförmedlare.nu är till exempel:

 • I syfte att besökarna ska kunna navigera på sidan enklare
 • För att kunna spara en tidigare användares preferenser på sidan. Det här sker i syfte att förbättra användarupplevelsen under ett eventuellt återbesök.
 • För att målgrupper ska kunna identifieras och därmed visas mer relevant reklam
 • För att annonser som saknar relevans till den som besöker sidan inte ska visas
 • I syfte att få tillgång till statistik kring hur många som besöker sidan och kunna se trafiken under utvalda tidsperioder

Det här lagrar Låneförmedlare.nu

Att identifiera en särskild person genom cookies är inte möjligt. Däremot sparas annan information, bland annat:

 • Den webbläsare som besökaren använder för att besöka sidan
 • Val gällande preferenser som angetts under tidigare besök
 • Uppgifter kring hur en användares navigering på sidan sett ut
 • Uppgifter om vilka annonser som visats för en besökare och vilka av dessa som användaren tagit del av
 • Låneförmedlare.nu använder sig av cookies, men det kan också hända att cookies från andra leverantörer används. Detta för att få mer relevant information vad gäller trafik, men även för att förbättra funktioner och annonser på Låneförmedlare.nu

Upp till dig att bestämma om cookies kan användas

Att tillåta att cookies på Låneförmedlare.nu är fördelaktigt eftersom det kan förbättra användarupplevelsen. Det är dock ditt beslut om cookies ska tillåtas eller inte. Låneförmedlare.nu går att använda utan cookies. Dock kan det resultera i att den allmänna upplevelsen av hur det är att använda sidan försämras.

Om den dator, mobil, surfplatta eller annan enhet du använder är inställd på att godkänna cookies, kommer cookies automatiskt att användas när du besöker Lånförmedlare.nu eller andra sidor som använder cookies. Det här innebär att du godkänner att den här informationen sparas. För att inte tillåta detta kan du ändra inställningar i webbläsaren. Du kan välja följande:

 • Cookies från till exempel Låneförmedlare.nu sparas automatiskt i webbläsaren du använder.
 • När en hemsida vill spara cookies får du en fråga om du tillåter detta.
 • Cookies sparas aldrig i din webbläsare.

För att ändra de här inställningarna behöver du gå in på ”inställningar” i webbläsaren. Ifall du använder flertalet webbläsare på flera olika enheter krävs det att du ändrar dessa inställningar i varje enhet och webbläsare.