Europas banker räknar med ny bankkris

Publicerad: 19 maj, 2020 Ung man sitter och arbetar och skriver på sin dator

Coronapandemin har påverkat världsekonomin ordentligt. Bankindex hos de europeiska bankerna är rekordlågt och vi ser ut att gå mot en ny bankkris. Foto: G-Stock Studio/Shutterstock.com

Ekonomin i Europa som var på väg mot en lågkonjunktur, var hårt pressad redan innan coronakrisen. Nu ser det ut som att coronapandemin knuffar in Europas banker i en ny kris, skriver Dagens Industri.

Nedgången i svensk ekonomi börjar att synas. Stockholmsbörsens bankindex tappade nästan allt som man lyckats återhämta i april under maj månad. Sedan februari har börsens bankindex rasat med över 30 procent. Sett till helheten har Stockholmsbörsen tappat den uppgång man haft under 15 månader och bankindex är nere på samma nivåer som 2012.

De europeiska bankerna har det tuffare än de svenska

Men det ser ännu värre ut i Europa. Euro Stoxx Banks Index, som är bankindex för Europas största banker, handlas nu lägre än någonsin. Indexet har i år halverats och ligger långt under finanskrisens botten.

Stoxx Europe 600 Banks är ett bredare bankindex och påverkar fler banker. Där sker handeln i nivå med bottennoteringarna från 1987. Utvecklingen i Europa är klart sämre än den i USA där den amerikanska börsens bankindex Dow Jones ligger på samma nivå som under 2016.

Sett till hur utvecklingen har gått är det svårt att se att det inte kommer att bli en ny bankkris i Europa. Men samtidigt har det varit en lågintensiv bankkris under senaste tio åren i Europa.

Europeiska banker återhämtade sig aldrig efter förra finanskrisen

Det finns undantag inom den europeiska banksektorn där de svenska bankerna sticker ut. Den europeiska banksektorn återhämtade sig aldrig riktigt efter finanskrisen 2008.

Avkastningen på det egna kapitalet var under 2007 10 procent hos den genomsnittliga EU-banken. Men under senare år har avkastningen legat runt 3 till 6 procent, vilket är klart lägre än vad som anses långsiktigt hållbart av både banker och analytiker. Där ser det bättre ut för de svenska storbankerna, som ligger runt 10 till 15 procent.

Att tro att de extremt låga räntorna ska skydda oss mot en lågkonjunktur och kraftigt ökade kreditförluster i banksystemen stämmer inte riktigt. Under första kvartalet ökade kreditförlusterna rejält på grund av coronapandemin och oljepriset kollapsade.

De flesta bankerna redovisade ett minusresultat under första kvartalet

Eftersom lönsamheten hos europeiska banker redan innan var svag har man inte haft tillräckligt mycket för att stå emot. Flera banker redovisade förluster redan under första kvartalet i år. Efter att de flesta EU-bankerna hade redovisat sina resultat skrev Storbanken Citi i sin analys att det inte var en vacker syn.

Enligt Henrik Braconier, Finansinspektionens chefsekonom, är visserligen risken för en bankkris förhöjd, men det är ändå osannolikt. Han tror inte heller att de europeiska myndigheterna kommer att tillåta att det sker.