Experterna tror inte på en räntehöjning

Publicerad: 5 juni, 2019 Kollage fasad riksbankshuset och riksbankschefen Stefan Ingves

Svårt för Riksbanken att höja räntan om ECB behåller sin styrränta och USA sänker sin ränta. Foto: Press/Riksbanken

Det är mindre än en månad kvar till den 3 juli när nästa besked kommer från Riksbanken om det kommer att ske en räntehöjning. Med största sannolikhet kommer räntan att förbli oförändrad och ligga kvar på minus 0,25 procent skriver SvD Näringsliv.

I början av juli är det dags för Stefan Ingves att bekänna färg då Riksbanken kommer med nästa räntebesked. Den senaste bedömningen Riksbanken gjorde var att reporäntan kommer att höjas långsamt framöver för att till 2022 nå 0,8 procent. En bedömning som de flesta ekonomer inte håller med om och något som de sex riksbankscheferna är ganska ensamma om att tro. Med största sannolikhet kommer räntan att ligga oförändrad på minus 0,25 procent.

Experterna tror inte att det kommer ske någon räntehöjning

När SvD tidigare frågat chefsekonomer, sparekonomer och professorer trodde majoriteten att det skulle ske max en räntehöjning om ens det. Inför julimötet blir frågan om bedömarna och riksbankscheferna fortfarande går i otakt. De enda som tror på en räntehöjning är Ingves och de andra riksbankscheferna. En förklaring till varför bedömarna och riksbankscheferna är osynkade är läget i världsekonomin.

I Tyskland, som spelar en viktig roll och är Europas största ekonomi, har arbetslösheten för första gången på fem år ökat. Anledningen till att arbetslösheten ökade berodde på en svagare ekonomi enligt den tyska regeringen. Under tiden föll också inflationen i Tyskland avsevärt under förra månaden vilket tyder på att inflationstrycket i Europa är svagt trots brinnande högkonjunktur.

Ingen räntehöjning av ECB förrän tidigast 2020

Avmattningen i tillväxten gör att allt färre tror att den Europeiska centralbanken kommer att genomföra någon räntehöjning under den närmaste tiden. ECB tror själv att en räntehöjning kommer att dröja åtminstone till våren 2020. Enligt en enkät som nyhetsbyrån Reuters har gjort tror inte analytikerna på att det kommer ske någon räntehöjning då heller.

Även i USA har man ett liknande läge. President Donald Trumps utspel gällande tullar om flyktingströmmen från Mexiko inte stoppas fick långräntorna i USA att falla till följd av en oro för ett utökat handelskrig som skulle kunna få ekonomin att ytterligare tappa fart.

Flera svårigheter för Riksbanken att höja räntan

För att stimulera den amerikanska ekonomin tror storbanken J. P. Morgan att Federal Reserve kommer att sänka räntan två gånger i år. Om USA sänker räntan och Europeiska centralbanken behåller styrräntan oförändrad blir det ännu svårare för den svenska Riksbanken att genomföra en räntehöjning. Dessutom visar flera undersökningar att hushållen blir allt mer pessimistiska.

En extremt viktig bit gällande ekonomins framtid är nästa inflationssiffra som presenteras den 14 juli och nästa räntebesked kommer den 3 juli