Få svenska hushåll vill binda bolånet

Publicerad: 12 mars, 2019 Gult flerfamiljshus med bruna balkonger och med en lekplats på framsidan av huset.

Endast 6 procent av de svenska hushållen vill binda sina bolån. Foto: Scandphoto/Shutterstock.com

Färre svenskar vill binda sina bolån och hushållen tror inte att nästa justering av styrräntan kommer vara allt för stor, det visar SEB:s boprisindikator. Inte heller bankernas experter tror på någon större höjning av styrräntan. Många tror att nästa höjning sker först nästa år.

I slutet av förra året höjde Riksbanken styrräntan för första gången på sju år. Därefter kom mycket att handla om svenska bolånetagare och om det var bäst att binda bolånet eller inte. Många experter var eniga och tyckte att det kunde vara bra att binda hela eller åtminstone delar av lånet.

Nu, tre månader senare kan vi konstatera att inte många hushåll har följt experternas råd. Enligt SEB:s boprisindikator har bara 6 procent av bolånetagarna för avsikt att binda sitt lån. Det är 2 procentenheter lägre än månaden dessförinnan.

Andelen hushåll som har en blandning av rörlig och fast ränta på bolånen uppgår till 21 procent vilket är en nedgång med 1 procentenhet. Samtidigt har andelen hushåll med rörlig ränta ökat med 1 procentenhet från förra månaden och ligger idag på 26 procent.

Svenskarna tror inte på någon stor höjning av reporäntan

SEB har även frågat hushållen om vilken nivå de tror reporäntan kommer ligga på om ett år. I genomsnitt tror hushållen att den kommer stiga till 0,16 procent, det är en minskning med 0,08 procentenheter från månaden innan.

När Riksbanken höjde styrräntan för ett par månader sedan gjorde man det med 0,25 procentenheter. Idag ligger styrräntan på -0,25 procent.

En svag krona gör det svårare att höja styrräntan

Riksbanken har tidigare aviserat för att en ny höjning av styrräntan kommer att ske i höst. Detta ifrågasätts dock av flera experter eftersom att den svenska kronan är så svag i dagsläget gentemot dollarn och euron.

Nordeas makroekonomer tror inte att en höjning kommer att ske förrän i mitten av 2020. Inte heller SEB:s ekonomer tror på en höjning i år.

– En inflation under Riksbankens prognos i kombination med tecken på fallande inflationsförväntningar och svagare tillväxt gör att Riksbanken tvingas skjuta på den första höjningen, säger SEB:s räntestrateg, Lina Fransson, till SvD.