Många företag gick i konkurs i februari

Publicerad: 1 mars, 2019 Byggarbetare i gula kläder bygger

Många företag som går i konkurs kommer från byggbranschen. Foto: Antony McAulay/Shutterstock.com

Allt fler företag gick i konkurs förra månaden. Problematiken är vanligast i landets stora län och framförallt inom byggbranschen, det visar siffror från UC. En stor del av alla bolag som går i konkurs klassificeras som oseriösa företag.

Februari var inget roligt år för företag i landets största län. I februari steg antalet konkurser i Västra Götalands län med 32 procent, i Stockholms län steg konkurserna med 14 procent och i Skåne län med 5 procent, det visar statistik från UC.

Även totalt sätt i Sverige har konkurserna för svenska företag ökat. Jämför man januari och februari 2019 med samma period förra året så steg konkurserna med 7 procent.

Företagen är ofta små men de stora problemen ligger i att de inte får ekonomin att gå runt. Omsättningen är ofta alldeles för låg och de drar på sig skulder de inte kan betala. Totalt uppgår de konkursade företagens skulder till en bra bit över 50 miljoner kronor. Det är alltså pengar som både Skatteverket och leverantörer blir utan.

De flesta företagen kommer från byggbranschen

En stor del av alla företagskonkurser tillhör byggbranschen. I Stockholms län kommer 20 procent av alla företag från byggbranschen. Det innebär att en stor del av Stockholms byggarbetare är väldigt utsatta i dagsläget. Dessutom blir det väldigt problematiskt för personer som anlitar ett byggföretag som sedan går i konkurs.

UC:s statistik visar att konkurserna i branschen har ökat de senaste åren. Bara under februari ökade företagskonkurserna inom branschen med 10 procent.

Bolag som går under är ofta oseriösa

UC kan även konstatera att 3 av 10 företag som gått i konkurs klassificeras som oseriösa företag. Återigen är byggbranschen överrepresenterad när det gäller andelen oseriösa företag. Även inom detaljhandeln var många konkursade bolag oseriösa.

Inom byggbranschen har det på senare tid införts en del nya regler som ska få bukt med problemen med oseriösa företag. Richard Damberg som är ekonom på UC menar dock att dessa regler främst riktar sig till stora företag och att det inte finns tillräckliga kontroller för små byggföretag.