FI uppmanar bolånetagare att byta bank för att sänka räntan

Publicerad: 8 maj, 2019 Kollage gult flerbostadshus och sedlar och mynt

Konsumenter kan spara tusentals kronor varje månad genom att byta bank och förhandla om boräntan. Foto: a40757/Shutterstock.com och Jari J/Shutterstock.com

Trots att boräntorna har stigit under våren tjänar bankerna mindre på bolånen nu än vad de gjort tidigare visar en analys som Finansinspektionen har gjort. Finansinspektionen uppmanar nu bolånetagare att vara beredda på att byta bank för att sänka sina kostnader.

Efter Riksbankens höjning av reporäntan med 0,25 procentenheter i december steg också boräntorna. Trots stigande boräntor tjänar bankerna mindre på bolånen nu än tidigare. Enligt Finansinspektionen, som ansvarar för landets finansiella stabilitet men även för konsumenternas villkor, finns det, på grund av bankernas mycket goda marginaler, utrymme att förhandla om boräntan.

Konsumenterna kan spara tusentals kronor varje månad på att byta bank

Finansinspektionen råder svenska bolånetagare till att kontakta olika banker och förhandla boräntan för att sänka sina kostnader.

”Om konsumenter i högre utsträckning var beredda på att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.” skriver Finansinspektionen. Därmed behöver de svenska bolånetagarna vara beredda på att byta bank.

Räntorna som bankerna marknadsför tar inte hänsyn till några rabattsatser. Alla ränteförhandlingar är individuella och inget som bankerna skyltar med. Genom att kontakta andra banker och förhandla ner boräntan kan konsumenterna spara tusentals kronor varje månad.

Bankerna tjänar mindre på bolånen men har fortfarande höga marginaler

I Finansinspektionens analys framgår det också att bankernas marginaler under våren har sjunkit. Idag tjänar bankerna mindre på bolånen än vad de har gjort tidigare. I slutet av 2018 var bruttomarginalen 1,50 procent och i slutet av mars i år, alltså tre månader senare, var marginalen 1,46 procent. Trots det är marginalerna fortfarande tillräckligt höga för att det ska finnas förhandlingsutrymme till att sänka räntekostnaderna.

När det gäller 3-månaders boräntorna har de inte höjts lika mycket som Riksbankens höjning av reporäntan. Bankernas höjningar av boräntan är i genomsnitt bara 0,14 procent vilket är 0,11 procent mindre än Riskbankens höjning av reporäntan.