Fortsatt höga boräntor enligt bankerna

Publicerad: 12 februari, 2020 SBAB:s vd Klas Danielsson och torn av klossar med procenttecken

Klas Danielsson, vd för SBAB, tror snarare på ytterligare höjningar än på fallande boräntor. Foto: Pressbild/SBAB och Monster Ztudio/Shutterstock.com

Det är inte bara Swedbank som behåller sin höga boränta. Alla de största aktörerna på bolånemarknaden förutspår att räntan kommer att ligga kvar på samma nivå framåt. Flera experter tror att räntorna kan pressas uppåt ytterligare snarare än neråt, skriver SvD Näringsliv.

I december höjde Riksbanken reporäntan till noll procent. Sedan dess har bolåneinstituten i Sverige höjt sina bolåneräntor.

Swedbank meddelade häromveckan att de inte kommer att sänka sin boränta, trots att de har tappat marknadsandelar. Såväl övriga storbanker som uppstickare på marknaden verkar ha samma ståndpunkt, enligt deras talespersoner.

Inga sänkta boräntor trots konkurrens

Sven Eggefalk är vd för Länsförsäkringar Bank. Han menar att konkurrensen är hög på bolånemarknaden, och att banken noggrant följer marknaden. De tänker dock inte sänka sin rörliga boränta för att konkurrera med andra banker, och han tror att övriga banker resonerar likadant

Konkurrensen har dock lett till ökade upplåningskostnader för bankerna, eftersom de inte har kunnat ta ut marginalen som behövs för att behålla lönsamheten. Det säger affärschefen för Landshypotek Bank, Catharina Åbjörnsson Lindgren. Trots detta tror hon inte på några större höjningar av boräntan.

Större risk för höjda räntor än sänkta

Även SBAB:s vd Klas Danielsson väntar sig en stabilisering av bolåneräntorna under den närmsta tiden. Det beror på att Riksbankens prognos pekar mot en nollprocentig reporänta under närapå tre år framöver, och det är denna som framför allt styr boräntorna.

Klas Danielsson påpekar också att boräntorna är lägre i dag än 2016, på grund av den låga efterfrågan på bostäder. 2016 var efterfrågan hög, och på grund av detta kunde bankerna locka bolånekunder trots den höga räntenivån.

Därför tror Klas Danielsson snarare på stigande boräntor än på fallande, ifall fler bostäder skulle byggas. Även Skandiabankens vd Johanna Cerwall ser stigande boräntor som en troligare utveckling än fallande räntor.

Utmanarna vinner mark på bolånemarknaden

I dagsläget domineras bolånemarknaden av fyra stora banker, där Handelsbanken och Swedbank står för hälften av bolånen. Dock har SBAB och Länsförsäkringar fått en majoritet av de nya bolånen, och på så sätt gått om både Nordea och SEB.