Hushållens blancolån stor risk för svensk ekonomi

Publicerad: 7 april, 2020 Ung kvinnasom sitter i soffan och stirrar på ett kreditkort som hon håller i och hennes pojkvän sitter på golvet bredvid och tittar på en ipad.

Konsumtionskrediter, blancolån och andra lån utan säkerhet ökar snabbt och kan utgöra en fara för svensk ekonomi. Experter ser likheter mellan ökningen av konsumtionskrediter och det som ledde till finanskrisen 2008. Foto: Lordn/Shutterstock.com

I Sverige har lån utan säkerhet och konsumtionskrediter ökat snabbt. Redan före coronakrisen klassades så mycket som en fjärdedel av nischbankernas utlåning som riskfylld och kan nu vara en stor risk för den svenska ekonomin, skriver Dagens Industri.

Konsumtionskrediter och lån som saknar säkerhet har snabbt ökat i Sverige. Blancolån till svenska hushåll har enligt Statistiska centralbyrån under tidsperioden 2010 till 2020 ökat med 109 miljarder kronor. 2010 uppgick blancolånen till 171 miljarder kronor och 2020 uppgår blancolånen till 280 miljarder kronor. Bara i februari i år ökade blancolånen med 8,8 procent i årstakt.

Lån utan säkerhet ökar

Volymerna på lån som överstiger 250 000 kronor har mellan 2008 och 2018 ökat mer än 10 gånger, enligt Finansinspektionen. Även lån där man har lämnat annat än bostaden som säkerhet har ökat och uppgår nu till 515 miljarder kronor.

Handelsbankens tidigare chefsekonom, Jan Häggström, kan se att det finns likheter mellan ökningen av svenska konsumtionskrediter och det som gjorde att finanskrisen 2008 utlöstes.

Finansieringsmodellen faller när kunder inte betalar tillbaka

I Sverige är konsumtionslånen subprime. Utlåningen till kunder med låg kreditvärdighet finansieras delvis genom obligationsmarknaden. I det fall kunderna inte kan betala tillbaka sina lån går det heller inte att ge ut obligationer. Enligt Jan Häggström faller då hela finansieringsmodellen, något vi nu kan se tecken på här i Sverige.

Nischbankernas inlåning kommer till stor del från sparare, men i vissa fall ges det också ut obligationer. Enligt en genomgång som Dagens Industri har gjort visar det att det finns stora risker i nischbankernas låneportföljer.

Finns lån som borde skrivas av

Vid årsskiftet uppgick exempelvis Collector banks utlåning till 15,5 miljarder kronor till svenska hushåll. Kreditstocken ska enligt redovisningsreglerna delas in i tre kategorier: lån som sköts, underpresterande lån, till exempel missade betalningar, och icke-presterande lån som har förfallit och borde avskrivas. Collector har lån för totalt 3 miljarder kronor som är underpresterande eller icke-presterande. Det är en femtedel av hela Collectors utlåningsdel.