Många har svårt att klara oväntade utgifter

Publicerad: 15 januari, 2020 Ledsen kvinna sitter med sin laptop

40 procent av invånarna i Stockholms län klarar inte av att betala en oväntad utgift på mer än 12 000 kronor om de inte kan låna pengarna. Foto: Martin Novak/Shutterstock.com

I Stockholms län är det många som saknar en buffert. Var fjärde invånare uppger att de inte klarar en oväntad utgift på 12 000 kronor, skriver SvD Näringsliv.

Det kan vara svårt att klara en oväntad utgift. Det framgår av Länsstyrelsens stora medborgarundersökning där var fjärde person boende i Stockholms län inte klarar av en oväntad utgift på 12 000 kronor. Vidare framgår det att nästan 80 000 personer har uppgett att de alltid eller oftast har svårt att betala sina räkningar.

Trots det är utvecklingen något positiv totalt sett. Det är färre som oroar sig för arbetslöshet, fler kan betala sina räkningar utan svårigheter och allt fler känner sig nöjda med sin ekonomi.

40 procent tror på en sämre ekonomi de kommande åren

Var tredje person i länet tror att ekonomin i Sverige har försämrats under de senaste åren och var fjärde tror att ekonomin kommer att försämras ännu mer under de kommande fem åren. Endast en av tio tror tvärtom. Dessutom visar det sig att kvinnor är mer optimistiska än män.

Pessimismen är inte lika stor bland personer med utländsk härkomst. Av de som är födda utanför Europa är det lika många som tror på en förbättring i ekonomin som de som tror på en försämring i ekonomin.

Majoriteten av stockholmarna nöjda med sin ekonomi

56 procent av invånarna i Stockholms län upplever att de är nöjda med sin ekonomi eller åtminstone ganska nöjda. Lite mer än 14 procent är ganska eller mycket missnöjda med ekonomin. Sett till populationen som helhet är män generellt sett mer nöjda än kvinnor, vilket kan bero på att män oftast har högre inkomster.

Det är främst kvinnor som oroar sig för sin ekonomi. Cirka 15 procent uppger att de alltid eller ofta oroar sig för sin ekonomi.

Av alla EU-regioner hade Stockholms län under 2018 störst sysselsättning. Dock har det skett en inbromsning på arbetsmarknaden under 2019. Knappt 17 procent uppger att de inte är oroliga för att bli arbetslösa.