Pandemin slår hårt mot unga bostadsägare

Publicerad: 23 september, 2020 Många unga har upplevt svårigheter med att betala sina bostadsavgifter under pandemin. Foto: WAYHOME studio/Shutterstock.

Många unga bostadsägare har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin. Upp emot en femtedel anger att de har upplevt svårigheter med att betala boendekostnaderna. Ett problem som delvis kan bero på att unga i högre grad saknar en egen buffert. Det skriver Nordea i ett nytt pressmeddelande.

Trots att det på det stora hela råder optimism på den svenska bostadsmarknaden visar Nordeas nya Boendebarometer att pandemin har påverkat ungas förmåga att betala sina boendekostnader. Uppgifterna från Nordeas Boendebarometer publicerades under tisdagen och fastställer att den tuffa ekonomiska situationen för unga bostadsägare också kan grundas i deras avsaknad av en egen buffert.

Svårt för unga att betala sina bostadsutgifter

I Nordeas Boendebarometer sticker unga personer i åldrarna 18–29 år ut som grupp. Fler tror på stigande räntor under det kommande året. Men Nordeas undersökning visar också på att många unga har upplevt att deras förmåga att betala bostadskostnader i form av avgift, amortering, boränta och driftskostnader har påverkats. Att många unga bostadsägare upplever att deras förmåga att betala sina bostadsutgifter är en av pandemins eftergifter.

Ingela Gabrielsson är privatekonom på Nordea och menar att unga bostadsägare är en sårbar grupp.

– Unga är mer sårbara på bostadsmarknaden. De har ofta köpt sin bostad på en hög prisnivå och är högt belånade, säger Ingela Gabrielsson.

Gabrielsson menar också att unga, förutom att de ofta är högt belånade, i många fall ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. Särskilt på grund av de ansträngda omständigheter som arbetsmarknaden har tvingats leva efter under den rådande coronapandemin.

Fler unga än äldre bostadsägare saknar buffert

Enligt Nordeas Boendebarometer sitter nio av tio svenskar på en buffert för ökade boendeutgifter. Majoriteten av svenskarna har alltså en buffert för utökade utgifter och 84 procent av Sveriges unga bostadsägare har lagt undan pengar för ansträngda ekonomiska situationer. Men andelen äldre som har ett buffertsparande är fortfarande fler än andelen unga buffertsparare.

Ingela Gabrielsson förklarar vikten av att ha en buffert.

– En buffert är särskilt viktigt i dessa tider. Starta ett regelbundet månadssparande – det blir en krockkudde. Alla bör ha en buffert på minst två nettomånadslöner, säger Gabrielsson.

Det råder trots allt optimism på bostadsmarknaden

Trots att unga i högre mån upplevt svårigheter med att betala sina bostadsutgifter under pandemin råder det optimism på den svenska bostadsmarknaden. Till exempel visar Nordeas Boendebarometer att hushållens behov av att byta bostad inte verkar ha påverkats av pandemin. Många väljer att renovera eller bygga ut samtidigt som boendebyten fortfarande styrs av förändrade livssituationer som skilsmässa eller tillökning i familjen.

Däremot finns det en oro för att man ska tvingas flytta på grund av stora bortfall i hushållets inkomst. En oro som främst kvinnor står för.

– Här är det viktigt att gardera sig med försäkringar, buffertsparande och ekonomisk kunskap. Ofta sätter kvinnor familj och barn först, men det är centralt att ha ett eget sparande som trygghet och självständighetskapital, säger Ingela Gabrielsson.