Så påverkas boräntorna av coronaviruset

Publicerad: 24 mars, 2020 kvinna skriver lånekontrakt för bostad

Många undrar hur coronaviruset kommer påverka våra boräntor framöver. Enligt privatekonomen Arturo Arques blir effekterna mindre än väntat. Foto: NaruFoto/Shutterstock.com

Coronavirusets utbrott och spridning har redan satt sina spår i världsekonomin. Men hur påverkas egentligen boräntorna? Enligt privatekonomen Arturo Arques blir den samlade effekten troligtvis inte lika stor som många kanske har trott.

Det ekonomiska läget i Sverige och i världen har gett upphov till många frågor och funderingar om hur framtiden kommer se ut, och vad man som privatperson kan göra för att undvika att hamna i ekonomisk obalans. En av de vanligaste frågorna just nu är hur coronaviruset kommer att påverka våra boräntor framöver.

Men enligt en artikel på Swedbanks hemsida behöver vi kanske inte vara så oroliga för dramatiska skillnader.

Åtgärder för att dämpa effekter

Finansinspektionen, Riksbanken och Regeringen arbetar redan aktivt för att mildra det plötsliga slaget mot ekonomin – åtgärder som i sig själva hjälper till att hålla räntan på en relativt låg nivå.

Trots något högre marknadsräntor och en försvagning av aktiemarknaden, kommer vi enligt Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna, troligtvis inte behöva uppleva några större effekter på bolåneräntorna.

– Om du som privatperson ska binda dina räntor eller inte beror främst på hur stabil du vill att din boendekostnad ska vara och vilka marginaler du har i din privatekonomi och är inte avhängigt av coronaviruset, säger han i artikeln.

Extra trygghet i oroliga tider

Arturo Arques menar att de som tycker sig ha god hushållsekonomi med tillräckliga marginaler och låg skuldsättning gällande både inkomst och bostadsvärde kan ha kvar sin rörliga ränta. Men är förutsättningarna de motsatta kan det just nu vara en god idé att binda räntan för att kunna känna sig trygg i en tid av oro.

Fler möjligheter till amorteringsfrihet

Många banker inför nu även möjligheten att tillfälligt befrias från amortering, om man till följd av coronavirusets utbrott till exempel blivit sjukskriven eller arbetslös.

Hos Swedbank kan man från och med vecka 13 ansöka om så kallad amorteringsbefrielse. För bolån kan man då få upp till 12 månader utan amortering, medan man för övriga lån kan beviljas maximalt 6 månader. Du betalar räntan precis som vanligt.