Riksbankens besked får SBAB att höja räntorna

Publicerad: 6 november, 2019 Grönt och vitt lägenhetshus

SBAB höjer räntan på sina bolån med långa bindningstider. Foto: a40757/Shutterstock.com

För några veckor sedan meddelade Riksbanken att man planerar att höja räntan i december. Efter beskedet har SBAB valt att höja flera av sina bolåneräntor, skriver SvD. Det tycker privatekonomen Ylva Yngvesson är märkligt med tanke på att många andra banker sänker räntan.

I oktober meddelade Riksbanken att man kommer att höja räntan i december, från -0,25 till 0 procent. Beskedet har nu fått SBAB att höja sina bolåneräntor för lån med lång bindningstid. Detta trots att man så sent som för en månad sedan gick ut med en boräntekampanj.

Kampanjen gick ut på att bolån med långa bindningstider var billigare än bolån på tre månader. Nu slopar SBAB kampanjen och höjer räntorna för bolån med bindningstid på 1–10 år med 0,15–0,25 procentenheter.

Boräntan med bindningstid på tre månader lämnas oförändrad.

SBAB säger att bankens upplåningskostnader påverkats av marknadsräntorna

SBAB har gjort bedömningen att marknadsräntorna har börjat etablera sig nu på en något högre nivå än tidigare vilket påverkar bankens upplåningskostnader. Av den anledningen har SBAB bestämt sig för att höja räntorna med ungefär lika mycket som upplåningskostnaderna har ökat.

Boräntan med bindningstid på ett år höjs med 0,20 procentenheter, den med bindningstid på tre år höjs med 0,25 procentenheter och boräntan med bindningstid på fem år höjs med 0,15 procentenheter.

Privatekonom tycker räntehöjningen är märklig

Ylva Yngvesson är fristående privatekonom. Hon tycker att SBAB:s räntehöjning är märklig eftersom bolånemarknaden snarare har präglats av räntesänkningar den senaste tiden.

Yngvesson ställer sig tveksam till att SBAB kommer att kunna hålla den högre räntan i längden. Konkurrenssituationen blir allt starkare, och då blir det tufft att ha en högre ränta än konkurrenterna.

Framöver tycker hon det ska bli intressant att se hur andra banker reagerar på SBAB:s beslut.

Inte läge att binda bolånen

Eftersom Riksbanken har planer på att höja räntan i december ser många banker sin chans att argumentera för att bolånetagarna ska binda sig till banken. Frida Bratt, som är sparekonom på Nordnet, tycker dock inte att det är någon bra idé. Hon tycker det är tydligt att vi kommer ha ett lågt ränteläge en bra bit framöver. Det finns därför ingen anledning att stressa med att binda sig över lång tid.