Så påverkar en betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning är noteringar av ett kreditupplysningsföretag att en organisation eller person inte sköter sina betalningar. UC, även kallat Upplysningscentralen, är det största kreditupplysningsföretaget i Sverige och ägs av Sveriges största banker. Företag som UC gör noteringarna och dessa finns kvar i tre år. Ibland kan noteringarna finnas kvar under en längre tid än så, särskilt om skulden ännu inte är betald.

Du kan få en betalningsanmärkning exempelvis om du inte betalar en räkning och inte återbetalar ett lån. När det gäller räkningar som inte betalas i tid så brukar en påminnelse skickas ut inom sju dagar efter förfallodagen. Denna påminnelse har också en förfallodag. Om du fortfarande inte har betalat räkningen/räkningarna, så kan du be om uppskov av din fordringsägare. Detta kan enkelt göras via telefon. Om du inte får uppskov, så går räkningen vidare till inkassoföretag, som ger ut inkassokrav för att driva in räkningen. Inkassokravet består av:

  • Räkningens belopp
  • Påminnelseavgifter från tidigare
  • Inkassoavgift

Om du trots inkassokrav inte betalar din räkning så går den till Kronofogden för indrivning och en betalningsanmärkning noteras.

Betala dina lån och räkningar i tid

Trots att det var länge sedan en person eller en organisation fick en betalningsanmärkning kan detta sätta sina spår i framtiden. Du kanske tror att en fast inkomst från ett stabilt jobb kan radera allt som har med din betalningsanmärkning att göra, men så är inte fallet. Med en betalningsanmärkning kan du bli nekad olika tjänster i samhället. Ett exempel är att du kan bli nekad lån, som du kanske tänkte köpa din bostad, bil eller någonting annat för. Banken vill helt enkelt inte ta risken att låna ut pengarna till en person som har en betalningsanmärkning i sin historik, eftersom personen inte har skött sina betalningar tidigare. Andra exempel är att du kan bli nekad att hyra en hyreslägenhet och ta del av mobiloperatörers tjänster.

Det finns lån som du kan ta, trots du har en eller flera betalningsanmärkningar i din historik. Konsekvensen av detta blir att de lånevillkor du får oftast blir något sämre än vanligtvis, exempelvis kan räntan bli betydligt högre. En betydligt högre ränta gör i sin tur till att du kan få problem att betala tillbaka lånet. Se till att betala dina lån och räkningar i tid för att undvika denna omständliga problematik, och se framförallt till att inte låna dig ur din situation. Den kan kännas lockande att ta ett snabblån för att betala av en räkning, men lånet ska trots allt betalas tillbaka.