Svensk ekonomi bäst i Europa under coronapandemin

Publicerad: 31 juli, 2020 Sveriges flagga

Sveriges strategi under coronapandemin kan visa sig vara vinnande ur ett ekonomiskt perspektiv. Foto: akedesign/Shutterstock.

Sveriges ekonomi har än så länge klarat coronapandemin bäst av alla länder i Europa. Åtminstone enligt den brittiska analysfirman Capital Economics som under förra veckan släppte en rapport i ämnet.

Den svenska ekonomin har än så länge klarat sig bäst av alla länder i Europa under coronapandemin. Det framgår av den brittiska analysfirman Capital Economics rapport som släpptes under förra veckan.

I den brittiska rapporten konstateras att de nordiska länderna, med Sverige i topp, är de länder i Europa som har stått emot de ekonomiska konsekvenserna av pandemin på bäst sätt. Faktumet att den svenska ekonomin, trots pågående pandemi, växte under årets första kvartal gör att Sverige står väl relativt väl rustat för kommande nedgångar i ekonomin.

Öppna skolor nyckeln till stark ekonomi

De brittiska forskarna uppger att det faktum att Sverige hållit skolorna öppna har varit avgörande för den svenska ekonomins starka ställning. Att skolorna har varit öppna har möjliggjort för föräldrar att fortsätta arbeta som vanligt, något som inte har varit fallet i många andra europeiska länder där skolorna har stängts ned.

Att föräldrar har kunnat gå till jobbet i högre utsträckning än i övriga Europa innebär dock inte att Sverige är opåverkat av pandemin. Tvärtom väntas ekonomin påverkas negativt, framförallt till följd av att de svenska konsumenterna valt att vara försiktiga med att spendera pengar.

Svenska experten: ”För tidigt att dra slutsatser”

Ekonomiprofessorn Lars Calmfors uppger i en intervju med Svenska Dagbladet att det förvisso är möjligt att de brittiska forskarna har rätt i att den svenska ekonomin har klarat pandemin relativt bra än så länge, men att det fortfarande är för tidigt för att dra några säkra slutsatser.

Calmfors menar också att det inte går att dra några säkra slutsatser av den svenska BNP-ökningen under årets första kvartal. Detta eftersom att coronaviruset fick fäste relativt sent i Sverige.

– Det intressanta är andra kvartalet och hur det blir under hela året. Där är prognoserna för Sverige aningen bättre än för många andra EU-länder, men inte våldsamt mycket bättre, säger han till Svenska Dagbladet.