Swedbank går oväntat bra

Publicerad: 17 juli, 2020 Fasadbild på Swedbanks kontor

Trots ökade kreditförluster går Swedbank oväntat bra. I början av pandemin kunde man se en rejäl nedgång av kreditkortstransaktionerna men nu vekar det ha återgått till normala nivåer. Foto: astudio/Shutterstock.com

Coronapandemin har påverkat hela den svenska ekonomin och bankvärlden på olika sätt. Samtidigt som Swedbank brottas med rejält ökade kreditförluster går banken ändå oväntat bra, skriver SvD Näringsliv.

Trots rejält ökade kreditförluster går Swedbank oväntat bra. För årets andra kvartal redovisade Swedbank en rörelsevinst på 5 998 miljoner kronor. Under motsvarande period 2019 gjorde banken en vinst på 6 552 miljoner kronor. Under andra kvartalet drogs resultatet ner av kreditförluster och nedskrivningar på 1 235 miljoner kronor. Det är en ökning med 1 126 miljoner kronor jämfört med samma tidsperiod 2019 då kreditförlusterna och nedskrivningarna låg på 109 miljoner kronor.

Swedbanks vd är nöjd med resultatet

Swedbanks vd och koncernchef, Jens Henriksson, anser att det är starkt i en väldigt osäker tid. Att se Swedbanks position mitt i krisen anser han vara betryggande. Att banker tjänar pengar är viktigt för det gör det möjligt för dem att låna ut pengar och stödja ekonomin just nu när läget är så svårt.

Resultatet innan kreditförlusterna ökade med 9 procent till 7 233 miljoner kronor från 6 663 miljoner kronor vilket är en ökning med 570 miljoner kronor. Räntenettot steg med 4 procent från 6 607 miljoner kronor till 6 886 miljoner kronor och provisionsnettot minskade från 3 202 miljoner kronor till 2 925 miljoner kronor, vilket är en minskning med 9 procent.

Analytikerna hade förväntat sig ett sämre resultat

Trots kreditförlusterna så var resultatet bättre än väntat. Enligt en sammanställning av prognoser från Refinitiv hade analytikerna räknat med ett räntenetto på ungefär 6 680 miljoner kronor i snitt och ett provisionsnetto på 3 020 miljoner kronor.

I början av krisen kunde Swedbank se en kraftig nedgång i kreditkortstransaktionerna men nu verkar de ligga på samma nivå som vid samma tidsperiod förra året. Aktiviteten bland kunderna har dock minskat något. Det har inte varit samma efterfrågan på lån som de tidigare räknat med.

56 000 privatpersoner har blivit beviljade amorteringsfrihet och antalet företag som blivit beviljade amorteringsfrihet uppgår till 10 000.