Swedbank har manipulerat rapport om penningtvätt

Publicerad: 11 september, 2019 Fasadbild på Swedbanks kontorsbyggnad

Åklagare Thomas Langrot och Ekobrottsmyndigheten misstänker att någon i Swedbanks ledning har manipulerat vissa rapporter. Foto: astudio/Shutterstock.com

Ny information har kommit fram i brottsutredningen gällande penningtvätten i Swedbank. Den tidigare ledningen kan ha försökt att mörka en intern rapport gällande penningtvätt för Finansinspektionen, skriver SvD Näringsliv.

Swedbank har med största sannolikhet mörkat interna dokument om den penningtvättsskandal som banken varit inblandad i. Även Ekobrottsmyndigheten misstänker att det finns flera externa advokatrapporter som är av vikt och som banken har manipulerat.

Ny viktig rapport har hittats

Ekobrottsmyndigheten har hållit flera förhör där det har framkommit nya spännande uppgifter. Ekobrottsmyndigheten publicerade tidigare i veckan ett helt färskt brev till Swedbanks ordförande Göran Persson och vd Anders Karlsson.

Åklagaren Thomas Langrot skriver i brevet om en helt ny och tidigare okänd rapport som är daterad till den 12 juli 2018.

Rapporten är väldigt betydelsefull för utredningen gällande obehörigt röjande av grovt svindleri och insiderinformation. Det är väldigt märkligt att rapporten har saknats i den förteckning som Swedbank tidigare har lämnat in till Finansinspektionen över dokument och rapporter rörande penningtvätt. Thomas Langrot tror att banken har försökt mörka rapporten då det känns högst osannolikt att de kan ha glömt den.

Ekobrottsmyndigheten misstänker manipulation av rapporter

Utöver rapporten finns det uppgifter som är ännu allvarligare. Två oberoende källor har uppgett för SvD att Ekobrottsmyndigheten misstänker att någon har manipulerat vissa uppgifter i de interna rapporterna på banken. Man misstänker att det är någon i ledningen som har gjort ändringar i rapporterna innan de skickats vidare till styrelsen.

Åklagaren kräver förhör av Erling Grimstad

Thomas Langrot vill därför att Göran Persson häver advokatsekretessen så att de kan genomföra ett förhör med den norska advokaten Erling Grimstad som är en nyckelperson i utredningen. Swedbanks ledning gav Erling Grimstad i uppdrag att ta fram rapporter om eventuell penningtvätt i Swedbanks verksamhet i Baltikum.

I åklagarens brev till Swedbank fanns det flera uppgifter som tyder på att det finns skäl för Ekobrottsmyndigheten att ifrågasätta Erling Grimstads rapporter. För att få en oberoende och objektiv bild vill Thomas Langrot förhöra Erling Grimstad. Vidare vill man jämföra Erling Grimstads ursprungliga rapport med den senare rapporten som presenterades för styrelsen.