Swedbank kommer inte sänka räntan

Publicerad: 29 januari, 2020 Swedbanks logga på en vägg

Swedbank kommer inte att sänka räntan på bolån trots att man har tappat marknadsandelar och marginalerna har ökat. Foto: A. Aleksandravicius/Shutterstock.com

Många banker valde att höja sina boräntor när Riksbanken höjde räntan till noll, trots att deras kostnader blir lägre. Swedbank har tappat marknadsandelar på bolån men kommer inte att använda sig av lockräntor för att få nya kunder, skriver SvD Näringsliv.

När Riksbanken höjde räntan till noll i december var det många banker som tog steget att höja sina boräntor. Listräntan hos Swedbank ligger i dag på 2,29 procent på ett rörligt bolån. Det är ganska mycket högre än SBAB:s listränta som ligger på 1,64 procent, men lägre än Handelsbankens listränta på 2,50 procent.

Låga bolånemarginaler pressade räntenettot

I bokslutsrapporten skriver Swedbanks vd, Jens Henriksson, att konkurrensen har ökat ytterligare på den svenska bolånemarknaden, vilket syns i Swedbanks räntenetto som pressades av lägre lånemarginaler.

Räntenettot för Swedbank uppgick till 6 408 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019, vilket är en nedgång med 2 procent i jämförelse med kvartalet innan.

Tappat marknadsandelar på bolån

Under det gångna året har Swedbank tappat marknadsandelar på sina bolån. Under 2019 hade Swedbank 19 procent av marknadsandelarna på befintliga bolån men bara 12 procent av marknadsandelarna när det gällde nyutlåning. Trots det finns det inga planer på att sänka räntan för att locka till sig nya kunder.

Enligt Jens Henriksson är Swedbank en fullservicebank. För Swedbank finns det ingen strävan i att vara billigast eller dyrast. Målet är att placera sig någonstans i mitten.

Kommer inte konkurrera genom att sänka räntan

Swedbank har sett att marginalpressen på bolånemarknaden har ökat, och i det läget valde banken att höja räntan på bolån. Den ökade konkurrensen och negativa valutaeffekter gjorde att Swedbanks utlåningsvolymer minskade och var lägre i det senaste kvartalet.

Jens Henriksson säger också att banken inte kommer att konkurrera med andra bolåneaktörer genom att sänka räntan.

– Vi är en bank som funnits i snart 200 år. Vi är inte en internet-startup som plötsligt kan försvinna utan vi är där långsiktigt. Det är inte heller så att vi ger oss ut på kampanjer och sedan, när man väl blivit kund, kraftigt höjer räntan, säger Jens Henriksson.