Tyska banker vill hjälpa svenskarna få bolån

Publicerad: 9 april, 2019 kvinna som lägger mynt i en rosa spargris

Tyska nischbanker vill etablera sig på den svenska marknaden och införa ett subventionerat sparande. Foto: Aaron Amat/Shutterstock.com

Svenskarna kan få hjälp med bolån när tyska nischbanker vill etablera sig på den svenska marknaden skriver Breakit. Nischbankerna vill införa ett liknande system som de har i Tyskland med statligt subventionerat bosparande.

I Tyskland har de Bausparkasse, vilket är ett statligt subventionerat bosparande som inriktar sig främst på låg- och medelinkomsttagare och hjälper dem med sitt sparande. Med Bausparkasse blir tyskarna erbjudna att spara ett visst förutbestämt belopp varje månad under ett antal år. Oftast pågår sparandet i sex till åtta år.

När den som sparar har uppnått sitt mål får spararen låna lika mycket som denne har lyckats spara ihop. Det lån man tar har en förutbestämd ränta och det kan bara användas till sitt egna boende.

Tyskarna tror att de kan lösa yngres etablering på bostadsmarknaden

En av de 73 punkterna som finns i januariavtalet är att implementera en skattereform för att bland annat minska hushållens skuldsättning och medverka till att bostadsmarknaden fungerar bättre. Ett förslag som kommer läggas fram är ett subventionerat sparande.

Enligt Frank Kasch som arbetar med nischbankerna och är finansiell rådgivare i Tyskland finns det två problem i Sverige just nu. För det första så måste hushållsskuldsättningen minska och för det andra behöver unga människor komma in på bostadsmarknaden, och det är något som tyska nischbanker kan åstadkomma med Bausparkasse.

Finansmarknadsministern välkomnar Bausparkasse

Per Bolund som är finansmarknadsminister uppskattar över lag det tyska intresset och ställer sig mycket positiv till det tyska förslaget.

Per Bolund tycker det är bra med konkurrens och välkomnar det. I Sverige finns det många olika aktörer som har olika inriktning och verksamhet. Det tyska systemet Bausparkasse bygger på att man har en skattesubvention, vilket är något som måste falla på plats innan man kan få hela systemet kan fungera.

Idag har Regeringen inget förslag på hur ett skattesubventionerat bosparande kan se ut och det är inget som Per Bolund kan svara på.