Virusutbrottet positivt för världsekonomin

Publicerad: 26 februari, 2020 Läkare med munskydd håller upp ett provrör fyllt med blod och märkt med coronavirus

Coronaviruset kan ha en positiv effekt på den globala ekonomin. När läget har stabiliserats kommer produktionen att återhämta sig. Foto: Soni's/Shutterstock.com

På kort sikt kommer coronaviruset att drabba världsekonomin hårdare än vad den Internationella valutafonden tror. Men SEB:s chefsekonom, Robert Bergqvist tror att utbrottet kan påverka ekonomin positivt på lång sikt, skriver SvD Näringsliv.

Coronaviruset har tagit fart rejält och nu har det fått fotfäste i Italien. Det ledde till att världens börser föll kraftigt i början av veckan. SEB:s chefsekonom, Robert Bergqvist, är bekymrad över det eftersom 75 procent av svensk export går till Europa.

SEB-ekonom spår längre återhämtning av produktionen

Häromdagen släppte den Internationella valutafonden en prognos som visar att världsekonomin tillfälligt har mattats av men att produktionen kommer att bli bättre inom några månader. Det håller Robert Bergqvist inte riktigt håller med om. Han tror på en mer långdragen nedgång och att produktionen kommer att ligga på en låg nivå i upp till ett år.

När städerna stängs ned påverkar det transporterna, vilket i sin tur påverkar de globala produktionskedjorna, säger Robert Bergqvist. Dock tror han inte på någon katastrof för börsen.

Enligt Robert Bergqvist kan företagen kompensera produktionen så fort läget har stabiliserats. Hushållen kanske inte konsumerar lika mycket nu, och förhoppningsvis har de kvar sina pengar och kan konsumera mer när situationen har stabiliserats.

Ekonomin kan stimuleras med sänkta räntor och avgifter

Dessutom spår Bergqvist att virusutbrottet kommer att leda till att beslutsfattare runt om i världen kommer att sänka räntorna och skatterna för att stimulera ekonomin. Flera centralbanker i Asien har redan sänkt räntan, och i Kina har regeringen sänkt skatterna och avgifterna för företag.

Enligt Bergqvist finns det utrymme att sänka räntan ytterligare i tillväxtländerna. Dock är utrymmet något begränsat i västvärlden eftersom räntorna redan är så pass låga. Men samtidigt betyder låga räntor att politiker runt om i världen kan låna mer pengar för att stötta ekonomin.

Virusutbrottet kan leda till bättre utveckling av världsekonomin

Resultatet kan bli att det kommer att ske en bättre utveckling av världsekonomin än före virusutbrottet, eftersom konsumtionen och produktionen kan återhämta sig till normala nivåer snabbare än vad den ekonomiska politiken normaliserar.

När det gäller världsekonomin kommer SEB att sänka sina prognoser med bara några tiondelar. Inte heller Länsförsäkringars chefsekonom, Alexandra Stråberg, kommer att göra några större justeringar.